| sales | office | corp | support | | | | | |
English УСЛУГИ
ОФИС
ЕКСТРИ

Графичен дизайн
Решенията, които повишават сигурността и гарантират качеството на електронната пощенска услуга, са email security и web security:

Намаляват рисковете при използването на интернет, посредством вградена защита от разнообразни заплахи – предотвратяване загубата на данни, намаляване на риска от получавани съобщения, имейли от зловреден характер, усъвършенствани Anti-malware и anti-virus решения. Увеличават ефективността на персонала с намаляването на ненужните съобщения и фокусирането върху бизнес информацията и данни. Повишават сигурността при web трафика – вероятността в даден website или web апликация да бъде поместен зловреден код става все по-голяма, а от там и хансът някое от крайните устройства във вашата организация да бъде заразено.

В областта предлагаме:

- Анализиране и филтриране на мрежовия трафик в реално време
- Използване на публично-достъпна база с „репутация“ на програмите
- Блокиране при нетипични действия на програмите
- Ограничение на ресурса на изпълнимите програми
- Централизирано управление
- Възможности за установяване на конкретни политики и правила

Кой и кога трябва да използва подобна защита?

В днешния свят всеки е свързан с глобалната мрежа по един или друг начин. Интернет е основното място за комуникация и обмен на данни и по този начин сме изложени на различни видове атаки. Всеки, който иска да въведе безопасност и сигурност на данните при работа в Интернет, трябва да осигури защита на своите настолни и мобилни устройства. Това може да стане с използването на съвременни антивирусни решения, които интелигентно да помагат в борбата с кражбата и загубата на данни. Ние ще Ви помогнем както с консултация и анализ на Вашите текущи потребности, така и с проектиране и внедряване на антивирусни решения от малкия до средния и голям бизнес. Това ще Ви осигури спокойствие и ще помогне за защитата на данните Ви чрез:

- Блокиране на всякакви подозрителни или нежелани програми
- Безопасна работа при електронни разплащания
- Защита на мобилни устройства (телефони и таблети)

Ако имате нужда от нашите Експертни решения и услуги за защита свържете се с нас.