Бизнес консултации Начало > Услуги > Бизнес консултации

Пакет Бизнес СТАРТ - 299лв.

Имате идея за собствен бизнес, но ви връхлитат съмнения?

Чудите се:
- Добра ли е идеята?
- Ще вложа време и средства, но дали няма да съм поредния провалил се?
- Има толкова много неща, за които трябва да помисля, че напълно се обърках.
- Просто не знаем откъде да започнем…

Ние можем да ви помогнем!

Този пакет е подходящ за нови бизнес инициативи, които са в процес на изясняване на идеята и подготовка за стартиране на дейността. Чрез него ние ще ви помогнем правилно да структурирате своята бизнес идея от самото начало. Ще анализираме и оценим осъществимостта на идеята, конкуренцията и има ли пазарна ниша. Ще идентифицираме бизнес възможностите и предизвикателствата и ще набележим най-ефективната линия на поведение, която можете да приложите. Ще формулираме заедно мисия, визия и цели на бизнеса и ще ви консултираме по отношение бюджетирането на началната инвестиция и изготвянето на прогнозен бюджет за дейността. Ще ви предложим бизнес план, който да следва набелязаните цели и да очертава важните задачи и срокове, които стоят пред вас.
Пакет Бизнес АНАЛИЗ - 399лв.

- Имате собствен бизнес, но срещате трудности и не знаете как да ги преодолеете?
- Резултатите, които постигате не ви задоволяват напълно и винаги си мислите, че може повече?
- Осъзнавате, че бизнесът ви има още потенциал, но нещо ви спира да го реализирате?
- Ангажирани в ежедневната дейност просто не ви остава време да потърсите причините?
- Администрацията на бизнеса ви отнема толкова много време и сили, че нямате кога да помислите за създаване на нови продукти и развитие на дейността?
- Не са ясни приоритетите, следващите стъпки, които да предприемете?

Ще се запознаем с естеството на вашия бизнес, с работните процеси, с продуктите и услугите, които предлагате. На база на финансова и продуктова информация ще анализираме текущото състояние, ще идентифицираме кои са силните и слаби места, както и възможностите, които пред вас и вашия бизнес за развитие. Ще ви предоставим заключенията които сме направили и предложенията от наша страна за мерки, следващи стъпки и идеи за подобряване на ефективността на твоя бизнес.
Пакет Бизнес РАЗВИТИЕ - 899лв.

- А сега накъде?
- Какви са перспективите за развитие?
- Дали постигнатото до днес ще е достатъчно удовлетворяващо утре?
- Виждате ли ясно къде искате да стигнете?
- Използвате ли ефективно ресурсите на своя бизнес, реализирате ли силните му страни?
- Имате ли ясна и конкретна визия и цели за бъдещето на бизнеса си?
- Какъв е пътят за следващото порастване?

Ще ви помогнем да направите своя задълбочен бизнес план, да набележите стъпките напред към реализирането на стратегическите цели, които сте си поставили. Заедно ще дефинираме бизнес приоритетите и ще потърсим оптималните варианти за поддържане на устойчиво развитие. Ще ви предложим варианти за текущо проследяване на напредъка по вашия бизнес план, посредством разработени персонализирани аналитични таблици за месечно отчитане на планираните и постигнатите резултати, за следене на финансовите показатели и трендове.