САЙТ КАЛКУЛАТОР / SITE CALCULATOR
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Избирате опция и натискате ПРОДЪЛЖИ →. Това е! След като минете през 3-те стъпки калкулатора ще ви покаже ориентировъчна цена на вашият сайт според това какво сте избрали. *ИЗЧИСЛЕНАТА СУМА Е ОРИЕНТИРОВЪЧНА ТЪЙ КАТО ЦЕНАТА НА САЙТА ВИ МОЖЕ ДА ЗАВИСИ ОТ МНОГО ДРУГИ ФАКТОРИ! / Select an option and press ПРОДЪЛЖИ →. It is! After going through the 3 steps, the calculator will show you the approximate price of your site based on what you selected. *CALCULATED AMOUNT IS INDICATIVE AS THE SITE PRICE MAY DUE TO MULTI OTHER FACTORS!