» ЛОГАРИТЪМ НА РАБОТА или КАК ГО ПРАВИМ?- ПЛАНИРАНЕ
Съставяне на стратегически план за действие с помощта на опитен Мениджър Проекти.

- АНАЛИЗ
Дефиниция на маркетингови цели. Анализ на конкурентни сайтове. Избиране на ключови думи.

- ТЕСТВАНЕ
Обстойни проверки, гарантиращи безпроблемното функциониране на кампанията.

- ПОДДРЪЖКА
Сътрудничество с нашия екип за обновления и корекции при нужда от оптимизиране на кампанията.


Рекламите в Google може много бързо да изразходят бюджета, който сте заделили, но да не получите желания ефект. Именно по тази причина, препоръчваме да доверите управлението на онлайн маркетинга на фирма, която има необходимите познания за управление на средствата ви, такава компания сме ние. При Google рекламите трябва да се използват впечатляващи рекламни послания, който да привличат вниманието, като също много важна е целевата ви страница, т.е. там където ще се отведе потребителя след клик, както и силната тематична връзка между тях.

При всяко въвеждане на ключова дума или фраза в търсачката на Google се образува търг, обхващащ всички рекламодатели, които се борят за потребителското внимание. Резултатите се определя не само от максималната цена, която са склонни да платят бизнесите, но и от страницата, към която се отвеждат потребителите. Целта е да се предложи максимална релевантност и уместност на резултатите пред потенциалните клиенти.

За да се изработи рекламна кампания в Google AdWords са необходими познания за сферата, в която се рекламира, поведението на потребителите, както и специалист, който да изработи самата стратегия, за да се извлече максимална полза.

Друг много важен момент е, че рекламирането може много точно да се насочи към определена целева група и да се максимизира ефекта от бюджета. Това включва както таргетиране по пол, възраст, местоживеене, говорим език и др., така и по – сложни, като рекламирането въз основа на интереси и ремаркетинг.