[email protected] (24/7/365) | [email protected] | [email protected] | | | | | |
Web Designs Ltd Professional Design Company ДИРЕКТОРИИ
УСЛУГИ
ОФИС
ПАКЕТИ
Фондация Друпал България
Друпал България е фондацията, юридическо лице с нестопанска цел по българското законодателство.
Фондацията има следните цели:

Популяризиране и насърчаване на ползването на софтуер с отворен код Друпал в България.
Консолидиране на общността на разработчиците и потребителите на Друпал в България.
Създаване на устойчиви контакти със Световната общност на потребителите на Друпал.


Фондация Друпал България