[email protected] (24/7/365) | [email protected] | [email protected] | | | | | |
Web Designs Ltd Professional Design Company ДИРЕКТОРИИ
УСЛУГИ
ОФИС
ПАКЕТИ
Telenor
Теленор е водеща телекомуникационна компания с над 3,5 милиона активни потребители в България. Към края на септември 2016 г., услугите на компанията са достъпни за 99,92% от населението и на 97,15% от територията на страната, а 4G мрежата на Теленор покрива приблизително 76% от населението на страната. Теленор България е част от международната Теленор Груп, която оперира в 13 държави в Европа и Азия, и има 211 милиона абонати.


Telenor